20160720 115626W lipcu, członkowie oświatowego związku zawodowego z Gdańska, spotkali się ze związkowcami niemieckimi. Prezentacje związkowe i dyskusje a także wizyty w placówkach szkolnych wypełniły merytoryczną część programu. W siedzibie Rady Europy w Strassburgu, związkowcy zapoznali się z zadaniami tej europejskiej instytucji. Wizyty w Bazylei i Dreźnie dopełniły związkowy program zaproponowany przez Hannę Kowalewską-Minkiewicz wiceprzewodniczącą Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność".