Rotrogen1k szkoleń rozpoczynamy warsztatami dla młodzieży w Szwajcarii. 40-osobowa grupa gimnazjalistów z Rawy Mazowieckiej i Tarnowa od poniedziałku rozpoczęła dwutygodniowy program wraz z rówieśnikami z Białorusi. Poprzedni program dla licealistów bardzo się podobał. I tym razem mamy nadzieję na duży efekt edukacyjno-integracyjny. W planie, w drugiej połowie roku kolejne warsztaty w Trogen.