Trogen14 lutego ze Szwajcarii wróciła 40 osobowa grupa uczniów i 6 nauczycieli. Uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach wraz z rówieśnikami z Serbii. Dyskusje na temat tolerancji, sposobu spędzania wolnego czasu przez młodzież, uznawanych wartości oraz prezentacje elementów kultur narodowych Polski i Serbii wypełniały czas warsztatów. Poza tym wycieczki poznawcze w różne miejsca Szwajcarii a także gry sportowe i zabawy na śniegu dopełniały czas przerwy semestralnej. Zajęcia wzmacniające osobowość uczestników, zabawy oraz audycja radiowa, zostały uwiecznione w fotografiach, które można obejrzeć tutaj klikając.