Europa jest wdzięczna polskim nauczycielom za wkład do współczesnej pedagogiki. Spotkania podczas wyjazdów studyjnych uczą obie strony. UEF przygotowuje na 2015 rok kolejne programy edukacyjne w całej Europie. Już wkrótce propozycje programów wyjazdowych zamieścimy na naszej stronie. Zapraszamy do zgłaszania sugestii, zamówień, do współpracy. Uczmy się od innych i uczmy innych. Utrwalajmy zdrową pedegogikę i efektywne nauczanie.