DostosCzłonkowie Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki FREINET pod  opieką przewodniczącej Kazimiery Piwko poznali doświadczenia szkoły freintetowskiej w Finlandii. Dzięki wieloletnim kontaktom UEF, mogli  podczas wykładu prof. Eero Ropo na Uniwersytecie w Tampere zapoznać się z systemem zawodowego przygotowania nauczycieli. Odwiedzono szkoły w Finlandii i Estonii. Zwiedzanie Helsinek, Tampere, Tallina i Raumy dopełniło ten edukacyjny program na przełomie kwietnia i maja.