Uprzejmie informujemy, iż od 18 września 2015 roku ulega zmianie adres siedziby Unii Europejskich Federalistów z dotychczasowego na: ul. Zielona 25/11, 90-602 Łódź.

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, KRS, konta bankowych, adresy e-mail pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, wszelką korespondencję oraz ewentualne przesyłki po tym dniu prosimy kierować na nasz nowy adres. Nowy adres powinien również być umieszczany na wszystkich fakturach wystawionych po 18 września 2015 br.