Pobierz regulamin

W przypadku rezygnacji z udziału w wyjeździe bez zgłoszenia osoby zastępującej spoza listy uczestników:

  1. później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem programu uczestnik traci całą zaliczkę i 20% ceny programu;
  2. krótszym niż na sześć tygodni przed rozpoczęciem programu uczestnik traci 60% ceny programu;
  3. krótszym niż na miesiąc przed rozpoczęciem programu uczestnik traci 80% ceny programu;
  4. w przypadku braku pisemnego potwierdzenia o rezygnacji z wyjazdu lub rezygnacji na dwa tygodnie i krócej przed wyjazdem, przepada cała kwota;
  5. w przypadku rezygnacji w ostatniej chwili z powodu wypadku losowego (ciężka choroba, potwierdzona dokumentami med., złamanie kończyn, śmierć osoby najbliższej), bez zgłoszenia osoby zastępczej spoza listy uczestników, uczestnik ma prawo 50% ceny programu przenieść na program w innym terminie.