UEF CertyfikatSIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną dla:

UEF Paweł Wojciechowski z Łodzi
spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zmianami)

Przedmiotem gwarancji jest:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL